FAQs

Frequently Asked Questions

ทางสวนน้ำไม่อนุญาตให้นำอาหารจากภายนอกเข้ามาในบริเวณสวนน้ำ

สวนน้ำไม่บังคับให้ใส่ชุดว่ายน้ำครับ สวนน้ำอนุญาตชุดที่ไม่มีซิป ไม่มีกระดุม ไม่ใช่ผ้ายีนส์ในการลงเล่นครับ

ของเราไม่มีราคาเด็ก ผู้ใหญ่ครับ ถ้าไม่เล่นสไลเดอร์ ราคา 100 บาทครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ถ้าเล่นสไลเดอร์ ราคา 250 บาททั้งเด็ก ผู้ใหญ่ครับ

เสียในอัตรา 100 บาทครับ