FAQs - ราคาเด็ก ผู้ใหญ่เท่าไหร่ครับ

ของเราไม่มีราคาเด็ก ผู้ใหญ่ครับ ถ้าไม่เล่นสไลเดอร์ ราคา 100 บาทครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ถ้าเล่นสไลเดอร์ ราคา 250 บาททั้งเด็ก ผู้ใหญ่ครับ